Aşağıda verilen bilgiler "Bütünüyle Uluborlu, Said DEMİRDAL" kitabından sadeleştirilerek ve özetlenerek alınmıştır.

Seyyid Ali Paşa

Tulumcu Hasan Efendi

Karabey Hüseyin

Kargılı Lala

Zaptiye Nazır Muavini Mehmet Bey

Tophane Nazırı Miralay Mehmet Bey

Hacı Naşit Paşa

Hacı İzzet Paşa

Fahri Paşa

Aziz Ahmet Bey

Hacı Ahmet Rıfat Efendi

Hacı Nafiz Efendi

Nuhoğullarından Nuh Naci Efendi

Nuhoğullarından Hakim Rıza Bey

Hacı Tahir Bey