Büyük tarihçi İbn Haldun'un meşhur tezine göre medeniyetler ve şehirlerde insanlar gibi organizmadırlar. Doğarlar, yaşarlar ve vadeleri gelince ölürler. İnsanların hafızaları olduğu gibi şehirlerinde hafızaları vardır. Hatıraları vardır. Yaşadıkları yılları ve yüzyılları bugünü hatırlatan bilgiler ve belgeler bir yerlerde saklıdır. Tek tek insanların kısa dahi olsa geçmişlerine dair yadigarların ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Şehirlerin hafızasını canlı tutan hatıra ve yadigar niteliğindeki bilgi ve belgelerin değeri ise bunun kat ve kat üzerindedir.

Hafızası olmayan bir şehir geçmişi olmayan bir şehir gibidir. Arşivcilik ve arşivleme bu nedenle önemli bir iştir. Tek tek insanların hatıralarını kendilerinin toplaması doğaldır, ancak şehirlerin hafızaları ve yadigarlarının tek tek insanların elinde kalması arşivleme değeri taşımaz. Arşiv isteyenin istediği anda ulaşabileceği bir yerde olmalı, süreklilik ve kurumsallık özelliği taşımalıdır.

Uluborlu'muz bağrında nice medeniyetlerin doğduğu, büyüdüğü ve vadesi yetince tarihten çekildiği bir şehir olarak kendisine hayli uzun bir ömür verildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu uzun ve bereketli ömrü boyunca biriktirdiği pek çok hatıra ve yadigarları vardır. Uluborlu'yu gezdiğimizde hemen her adım başı bu yadigarlardan anıt niteliğinde olanlara rastlarız.

Şehirlerin taşınabilir nitelikte hatıra ve yadigarlarının arşivlenmesi belki de yarınlara yapılabilecek en önemli yatırımdır. Uluborlu Belediye Başkanlığı olarak görkemli bir tarihi olan ilçemizin "Kent Arşivi"ne sahip olması gerektiğine inandık. Bu amaçla vatandaşlarımızın Uluborlu'muzun yakın ve uzak geçmişi ile alakalı ellerinde bulunan bilgi ve belgeleri arşivleme çalışması başlattık.

Oluşturacağımız Kent Arşivi web sitemizde paylaşıma açık olacaktır. Vatandaşlarımızın kent arşivimize katkıda bulunabilmeleri için ellerinde bulunan belge veya fotoğrafların aslını veya kopyasını belediyemiz bilgi işlem birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Bilgi ve belgeler gönderen hemşehrimizin ismiyle yayınlanacaktır.

Uluborlu kent arşivimiz ilçemizin yakın ve uzak tarihiyle ilgili hatıra ve yadigarların kaybolmadan depolanmasını, gelecek nesillere aktarılmasını ve aynı zamanda dijital ortamda evrensel paylaşıma açılmasını sağlayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tel : 0246 531 32 60 - 531 30 08     Faks : 0 246 531 32 96
e-mail : uluborlubelediyesi@gmail.com - shawcat17@gmail.com